Valgmuligheder for unge 16-21 år

Er du 16-21 år kan du frit vælge, om du vil fortsætte med at modtage din tandpleje ved Hjørring Kommunale Tandpleje, eller om du vil modtage behandling på en privat tandlægeklinik. Dette kaldes Fritvalgsordningen. Det er vigtigt, at du kontakter Hjørring Kommunale Tandpleje, inden du bliver undersøgt eller modtager behandling på en privat klinik. Hjørring Kommunale Tandpleje skal nemlig først indgå aftale med den private klinik før skiftet kan foretages. Først når skiftet er foretaget kan du modtage tilskud til dine behandlinger hos den private tandpleje.

Behandlingstilbuddet vil være det samme, uanset om du vælger den kommunale eller private tandpleje, men vær opmærksom på, at du kun kan modtage behandling ét af stederne. 

Hvis du vælger at modtage tandpleje hos en privat tandlæge, skal du være opmærksom på, at dit valg gælder det samlede tandplejetilbud. Det vil sige, at alle undersøgelser og behandlinger, inklusive bøjlebehandling, skal foretages hos en privat tandlæge og eventuelt hos en privat bøjletandlæge.

Hvis du har startet din behandling f.eks. et bøjleforløb hos den kommunale tandreguleringsklinik, inden du skifter, skal resten af behandlingen færdiggøres der – også selvom det resterende tandplejetilbud modtages på en privat tandklinik. Det samme gælder den anden vej: Hvis du ønsker at skifte fra en privat tandlæge tilbage til den kommunale tandklinik, skal en eventuel igangværende tandretning ved en privat bøjletandlæge færdiggøres hos den private bøjletandlæge.

Tilskud til forhåndsgodkendte behandlinger

Vælger du at skifte til en privat tandlæge, vil du til langt de fleste behandlinger modtage et kommunalt tilskud på 100 %, dvs. det vil være gratis for dig. 

Egenbetaling ved særligt kostbare behandlinger

Skal du have foretaget en særligt kostbar behandling, kan du dog opleve at skulle betale en del af behandlingen selv. Du kan finde en liste over behandlinger og maksimalt tilskud dertil her.

Din egenbetaling vil svare til prisforskellen mellem kommunens behandlingspris og gennemsnittet af private tandlægers behandlingspris. 

Et par tænkte eksempler:

  • En stor plast-fyldning på flere sider af en tand koster ved den private tandlæge i gennemsnit 1.815 kr. Den kommunale tandpleje yder i gennemsnit et tilskud på 1.168 kr. Din egenbetaling bliver derfor 647 kr. 
  • En tandreguleringsbehandling koster privat 42.000 kr. og den kommunale tandpleje yder i gennemsnit et tilskud på 21.000 kr. Din egenbetaling bliver derfor 21.000 kr.  

Egenbetaling ved ønske om højere serviceniveau

Vælger du at skifte til en privat tandlæge og ønsker et højere serviceniveau, end det Byrådet i Hjørring Kommune har fastsat f.eks. hyppigere undersøgelser, tandrensninger eller en kosmetisk behandling, ydes der ikke kommunalt tilskud hertil, hvilket betyder, at du selv skal betale det fulde beløb.

  1. Du skal være meldt ind hos os i Hjørring Kommunes Tandpleje. Bor du i Hjørring Kommune, er du automatisk meldt ind.
  2. Du skal give os besked om, at du gerne vil skifte til en privat tandlægeklinik, inden du får foretaget tandeftersyn og behandlinger. 
  3. Vi skal godkende behandlinger, som ikke har et fast honorar ifølge aftalen mellem de private tandlæger og Kommunernes Landsforening. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os eller den privatpraktiserende tandlæge/tandplejer.

 

  • Du kan få gratis tandpleje på de kommunale tandklinikker fra fødslen og indtil din 22-års fødselsdag.
  • Du bliver automatisk indkaldt til en klinik i nærheden af, hvor du bor. Du kan dog altid vælge en anden af vores klinikker. Giv os blot besked.
  • Du har mulighed for at vælge tandpleje i en anden kommune, hvis den har kapacitet til det. Ønsker du at benytte dig af en anden kommunes tandpleje, skal du kontakte den pågældende kommune.

Skift fra kommunal tandlæge til privat tandlæge og specialtandlæge

Ønsker du at skifte til en privat tandlæge, skal du kontakte Hjørring Kommunale Tandpleje.

Vær opmærksom på at du skal give samtykke til at vi må sende din journal til din valgte private tandlæge.

Fraflytter du Hjørring Kommune, er det i din nye kommune, du skal give besked om dit tandlægevalg.

Skift fra privat tandlæge til kommunal tandlæge

Hvis du modtager tandpleje hos en privat tandlæge og ønsker at skifte til den kommunale tandpleje, skal du kontakte Hjørring Kommunale Tandpleje.

Har du skiftet fra kommunal tandpleje til privat tandpleje kan du først skifte tilbage til den kommunale tandpleje efter minimum et år med mindre den kommunale tandpleje giver tilladelse til andet.

Vær opmærksom på at allerede påbegyndte behandlinger skal færdiggøres inden et skifte. Se mere under fanen "Valget gælder det samlede tandlægetilbud".

I Hjørring Kommunale Tandpleje glæder vi os over, at de 18-21 årige kan se frem til gratis kommunal tandpleje. Der sker indfasning med én årgang om året, startende med årgang 2004.

Hvis du allerede er blevet 18 år i 2022, betyder det, at du 1. juli 2022 har ret til gratis kommunal tandpleje med fritvalgsordning. Tilbuddet fortsætter til du fylder 22 år.

Du behøver ikke at foretage dig noget. Alle unge som bliver omfattet af ordningen fra årgang 2004 og som er fyldt 18 år vil modtage et brev fra Tandplejen om detaljerne, valgmulighederne og om hvordan du tilknyttes ordningen.