Læs mere om hvornår dit barn indkaldes til Tandplejen.

Under normale omstændigheder indkaldes dit barn første gang, når det er 15-18 måneder gammelt. 
Ved dette besøg vil vi snakke med dig om dit barns tænder og om, hvordan de passes. Vi vil f.eks. snakke om amning, tandfrembrud, sut, sutteflaske, tandbørstning, kost etc. Desværre har vi pga. Covid-19 ikke mulighed for at afholde dette besøg på klinikken i øjeblikket. I stedet har du mulighed for at følge nedenstående to links, hvor du kan få de samme informationer, som du ville få, hvis dit barn kom på klinikken. 

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Tandklinikken.
Medmindre der opstår problemer, indkaldes dit barn til "legemødebesøg" i 3½-års alderen. 

15 måneders film

Dette besøg er det første "rigtig" tandlægebesøg for dit barn. Her introduceres barnet for de ting, vi bruger på klinikken: stol - luft - vand - sug - lys og spejl. Besøget afsluttes med, at vi undersøger dit barns mund og tænder, så vidt det er muligt. Næste indkaldelse afhænger af det enkelte barns tandsundhed og behov.

Tandpersonalet vurderer, hvor ofte dit barn har brug for at komme til regelmæssige tandundersøgelser. Undersøgelsesintervallerne kan variere gennem barnets opvækst og fra et barn til et andet. Dette kaldes behovstandpleje.

Ved tandundersøgelse inddeles børn i farvekategorierne RØD – GUL - GRØN, afhængig af deres tandsundhed og behov.

Der er ingen sygdom i tænder, tandkød eller mundhule. Dit barn indkaldes til tandundersøgelse med op til 24 måneders interval.

Der er frembrydende tænder eller andet, der skal holdes øje med, eller der er aktiv sygdom i tænder, tandkød og mundhule. Er der aktiv sygdom, forsøger vi, i samarbejde med barn og forældre, at standse sygdomsaktiviteten. Dit barn indkaldes til ét eller flere ”fokusbesøg”

Der er omfattende aktiv sygdom i tænder, tandkød og mundhule, og der skal gøres en ekstra indsats. Der kan også være tale om alvorlige kroniske sygdomme, som påvirker mund og tænder. Der indkaldes til hyppigere fokusbesøg.

Nogle børn har af forskellige årsager behov for at komme oftere til tandlægebesøg end andre. Det kan både være børn med sunde tænder og børn, der af forskellige årsager har større risiko for huller, tandkødssygdomme eller andre tandsygdomme. Eksempler på fokusbesøg kan være at holde øje med frembrydende tænder og tandskifte. Det kan også være forebyggende behandling, som skal forhindre huller i at opstå eller udvikle sig, f.eks. ved at behandle tænderne med fluor eller tandlak og/eller ved at vise, hvordan tænderne holdes helt rene.