Dine besøg på klinikken

Husk at melde din ankomst på den store skærm, når du kommer ind på klinikken.

På grund af pladsforholdene i vores behandlingsrum henstiller vi til, at kun én person følger med patienten.
Andre ledsagere er velkommen til at tage et glas vand og vente i venteværelset.

For at vi kan holde den aftalte behandlingstid, er det yders vigtigt, at du overholder de aftalte tider hos os.

Husk altid at få en ny tid med, når du har været til kontrolbesøg. Passer den aftalte tid dig ikke, ændrer vi den gerne.

Ved dit første besøg på tandreguleringsklinikken vil vi optage studiemateriale.

Dette består af:

1. Røntgenbilleder
2. Fotos af dine tænder og ansigt. Du skal selv hjælpe med at holde dine læber til side med en læbeholder, når tænderne bliver fotograferet
3. Aftryk af din over- og underkæbe samt sammenbid til brug for fremstilling af gipsmodeller.
4. Helbredsskema, da det er vigtigt for os at vide, om du er sund og rask, eller om der er særlige hensyn, vi skal være opmærksomme på.

Dette studiemateriale er udgangspunkt for den endelige behandlingsplan.

Ved dit andet besøg på reguleringsklinikken bliver du inviteret til en samtale.

Der vil vi gennemgå den individuelle behandlingsplan. Ved denne samtale drøftes blandt andet problemstillingen, hvilken type bøjle, der vil kunne hjælpe dig, forventet behandlingstid, risici ved behandlingen eller evt. risici ved at undlade behandling.
Der vil også blive informeret om hvilke holdebøjler, du efterfølgende skal have.

Tandregulering er altid et tilbud, og det er først efter denne samtale, at du og din familie takker ja eller nej til behandling.