Behandling ved mangel af to små fortænder

Hyppigheden af manglende tandanlæg af blivende tænder anslås at være 2-10 % af befolkningen. Forekomsten er lidt større hos kvinder end hos mænd, men den egentlige årsag til tandmangel er stadig ukendt.

Der findes forskellige muligheder for behandling af manglende tandanlæg, hvor det ved mangel af to små fortænder i overkæben f.eks. kan være muligt at lukke mellemrummene vha. faste bøjler, forberede til implantatbehandling eller bro. Den endelige behandlingsplan tager hensyn til hver enkelt patienttilfælde samt dennes ønsker og laves i samarbejde med specialtandlæge og evt. regionstandplejen.

Før behandling:

Efter Behandling: