Valgmuligheder for børn 0-15 år

Er man 0-15 år kan man frit vælge, om man vil fortsætte med at modtage tandpleje ved Hjørring Kommunale Tandpleje, eller om man vil modtage behandling på en privat tandlægeklinik. Dette kaldes Fritvalgsordningen.

Man skal dog være opmærksom på, at der vil være en egenbetaling på alle behandlinger. Du kan læse mere herunder.

Det er vigtigt, at man kontakter Hjørring Kommunale Tandpleje, inden man bliver undersøgt eller modtager behandling på en privat klinik. Hjørring Kommunale Tandpleje skal nemlig først indgå aftale med den private klinik, før skiftet kan foretages. Først når skiftet er foretaget, kan man modtage tilskud til behandlinger hos den private tandpleje.

Behandlingstilbuddet vil være det samme, uanset om man vælger den kommunale eller private tandpleje, men vær opmærksom på, at man kun kan modtage behandling ét af stederne. 

Hvis man vælger at modtage tandpleje hos en privat tandlæge, skal man være opmærksom på, at valget gælder det samlede tandplejetilbud. Det vil sige, at alle undersøgelser og behandlinger, inklusive bøjlebehandling, skal foretages hos en privat tandlæge og eventuelt hos en privat bøjletandlæge.

Hvis man har startet sin behandling f.eks. et bøjleforløb hos den kommunale tandreguleringsklinik, inden man skifter, skal resten af behandlingen færdiggøres der – også selvom det resterende tandplejetilbud modtages på en privat tandklinik. Det samme gælder den anden vej: Hvis man ønsker at skifte fra en privat tandlæge tilbage til den kommunale tandklinik, skal en eventuel igangværende tandretning ved en privat bøjletandlæge færdiggøres hos den private bøjletandlæge.

Tilskud og egenbetaling til overenskomstgodkendte behandlinger

Vælger man at skifte til en privat tandlæge, vil man til langt de fleste behandlinger modtage et kommunalt tilskud på 65 %. De resterende 35 % af prisen skal man selv betale. Tilskuddet gælder kun overenskomstgodkendte behandlinger. Priser på overenskomstgodkendte behandlinger kan findes her.

Egenbetaling ved ikke-overenskomstgodkendte behandlinger

Til ikke-overenskomstgodkendte behandlinger kan forekomme en varierende grad af egenbetaling, hvis behandlingen godkendes af den kommunale tandpleje. I disse tilfælde vil man få et tilskud svarende til 65 % af den pris, kommunen vil kunne udføre behandlingen til. Den resterende del af behandlingen vil man skulle betale selv. Du kan finde en liste over behandlinger og maksimalt tilskud dertil her.

Et par tænkte eksempler:

  • En stor plast-fyldning på flere sider af en tand koster ved den private tandlæge i gennemsnit 1.815 kr. Den kommunale tandpleje vil kunne lave behandlingen for 1.168 kr. Den kommunale tandpleje yder et tilskud på 65 % af 1.168 kr. dvs. 759 kr. Egenbetalingen bliver derfor 1.815-759=1.056 kr. 
  • En tandreguleringsbehandling koster privat 42.000kr. Den kommunale tandpleje vil kunne lave behandlingen for 21.000 kr. Den kommunale tandpleje yder et tilskud på 65 % af 21.000 kr. dvs. 13.650 kr. Egenbetalingen bliver derfor 42.000-13.650=28.350 kr. 

Egenbetaling ved ønske om højere serviceniveau

Vælger man at skifte til en privat tandlæge og ønsker et højere serviceniveau, end det Byrådet i Hjørring Kommune har fastsat f.eks. hyppigere undersøgelser, tandrensninger eller en kosmetisk behandling, ydes der ikke kommunalt tilskud hertil, hvilket betyder, at man selv skal betale det fulde beløb.

  1. Man skal være meldt ind hos os i Hjørring Kommunes Tandpleje. Bor man i Hjørring Kommune, er man automatisk meldt ind.
  2. Man skal give os besked om, at man gerne vil skifte til en privat tandlægeklinik, inden man får foretaget tandeftersyn og behandlinger.
  3. Vi skal godkende behandlinger, som ikke har et fast honorar ifølge aftalen mellem de private tandlæger og Kommunernes Landsforening. Er man i tvivl, er man altid velkommen til at kontakte os eller den private tandlæge/tandplejer.

 

  • Man kan få gratis tandpleje på de kommunale tandklinikker fra fødslen og indtil ens 22-års fødselsdag.
  • Man bliver automatisk indkaldt til en klinik i nærheden af, hvor man bor. Man kan dog altid vælge en anden af vores klinikker. Giv os blot besked.
  • Man har mulighed for at vælge tandpleje i en anden kommune, hvis den har kapacitet til det. Ønsker man at benytte sig af en anden kommunes tandpleje, skal man kontakte den pågældende kommune.

Skift fra kommunal tandlæge til privat tandlæge og specialtandlæge

Ønsker man at skifte til en privat tandlæge, skal man kontakte Hjørring Kommunale Tandpleje.

Vær opmærksom på at man skal give samtykke til at vi må sende din journal til den valgte private tandlæge.

Fraflytter man Hjørring Kommune, er det i din nye kommune, man skal give besked om tandlægevalget.

Skift fra privat tandlæge til kommunal tandlæge

Hvis man modtager tandpleje hos en privat tandlæge og ønsker at skifte til den kommunale tandpleje, skal man kontakte den kommunale tandpleje.

Har man skiftet fra kommunal tandpleje til privat tandpleje kan man først skifte tilbage til den kommunale tandpleje efter minimum et år med mindre den kommunale tandpleje giver tilladelse til andet.

Vær opmærksom på at allerede påbegyndte behandlinger skal færdiggøres inden et skifte. Se mere under fanen "Valget gælder det samlede tandlægetilbud".