Tandregulering

Alle børn i Hjørring Kommune får undersøgt tandstillingen.

Det er barnets sædvanlige tandlæge, der gør det. Er der afvigelser i tandstillingen, henvises til undersøgelse hos en af vores specialtandlæger.
Barnet eller den unge får derefter tilbudt en tandregulerings-behandling, hvis tandstillingsfejlen hører under de retningslinier Sundhedsstyrelsen har udmeldt.
Forældrene og barnet indkaldes derefter til reguleringsklinikken. Behandlingen påbegyndes ikke før forældrenes og barnets accept af behandlingstilbuddet.
Mindre tandreguleringsbehandlinger kan foretages af den sædvanlige tandlæge under vejledning af specialtandlægen.