Forskellige bøjler

En aktivator er en aftagelig bøjle, som stimulerer kæbernes vækst.

Bøjlen virker kun, når den er i munden, og skal derfor bruges så meget som muligt, for at der kan ses resultat.
Bøjlen må gerne bruges hele døgnet og kun være ude når du spiser eller børster tænder. Bruges dog mindst 16 timer i døgnet.

En ekspansionsplade er en aftagelig bøjle, som skal bruges fuld tid.

 

Den udvider tandbuen ved hjælp af en aktiv skrue i midten, som man selv skal skrue på efter tandlægens anvisning.
Hvis bøjlen bliver løs, eller der er noget, der ikke fungerer, skal du kontakte tandklinikken.

Elastiktræk anvendes for at tilpasse tænderne i overkæben og underkæben i forhold til hinanden.

Elastikkerne skal man selv påsætte og skifte mindst 2 gange dagligt.
Vi viser, hvordan elastikkerne skal sidde og informerer om, hvordan elastikkerne bruges efter tandlægens anvisning.

Face mask er et udvendigt apparatur, som forbindes med bøjlen inde i munden ved hjælp af elastikker.

Face mask vil hjælpe med at flytte overkæben fremad og på den måde reducere underbid.
Face mask skal bruges efter skole og om natten i den aktive fase og kun om natten i vedligeholdelsesfasen.

Det faste apparatur består af brackets, som er de låse, der limes på hver enkelt tand, og buer, som forbinder låsene og får tænderne til at flytte sig.

Normalt påsættes "togskinner" i én kæbe af gangen, og det vil tage ca. 1 time pr. gang.
du er velkommen til at tage din yndlingsmusik med.

En Hyrax er en fastsiddende bøjle, der udvider ganen.

I midten sidder en skrue, som er den aktive del af bøjlen. Du skal selv skrue på Hyraxen efter tandlægens anvisning.
Der kan i forbindelse med udvidelsen forekomme let ømhed ved kinder, næsebor og tænder samt mellemrum ved de to store fortænder i overkæben.

Vigtigt!
I sjældne tilfælde kan der opstå ømhed helt oppe ved næseryggen eller i øjenhulerne. Sker dette, skal du stoppe med at skrue og kontakte os hurtigst muligt.

 

Når hjørnetænder ikke bryder frem på normal vis, kan vi hjælpe dem på vej.

Vi laver et lille hul i tandkødet under lokalbedøvelse, så du kun meget svagt mærker, at vi prikker hul.
Der limes en lille lås på tanden, og derefter føres tanden ned på plads ved hjælp af en kæde til den fastsiddende bøjle.

En myotrainer er en aftagelig bøjle.

Den retter på tændene med små kræfter samt ved at træne korrekt placering af tunge, synkemønster og normal vejrtrækning gennem næsten.
Den skal bruges mindst 1-2 timer dagligt og om natten.

En Q-helix er en fastsiddende bøjle, der anvendes til at udvide tandbuen.

En retentionsplade er en aftagelig holdebøjle, der ofte bruges efter behandling med fast apparatur. Den anvendes efter tandlægens anvisning.

En retentionsplade er en aftagelig holdebøjle, der ofte bruges efter behandling med fast apparatur.

Den anvendes efter tandlægens anvisning.

En retentionstråd er en tråd, der holder på tænderne efter endt tandregulering med fast apparatur.

Den limes bag på fortænderne.
Vi anbefaler at lade tråden sidde mindst 10 år efter afsluttet behandling med de faste bøjler, dog gerne resten af livet.

En lille skrue skrues ind i knoglen under lokalbedøvelse for derefter at kunne flytte tænderne imod fast forankring.

En støbt Herbst består af et støbt stel, som pålimes de bagerste tænder i begge tandbuer.

Disse stel er forbundet med hinanden i begge sider med en stempelkonstruktion, som forskyder underkæben fremad, når munden lukkes, så overbiddet mindskes.

En TPA er en fastsiddende ganebøjle, som går fra 6-årstand til 6-årstand.

Den kan være med til at holde eller ændre på kindtænderne samtidig med, at den holder tandbuens bredde.

En Twin force sættes fast på den fastsiddende bøjle og er med til at holde kæberne i en bestemt position i forhold til hinanden.

Underkæben skubbes frem, så overbiddet mindskes.