Klagevejledning

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik.
I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang kontakter personalet på tandklinikken.
Hvis du har oplevet problemer ved behandlingen hos din tandlæge, kan det være en idé at prøve at blive behandlet af en af Hjørring kommunale Tandplejes andre tandlæger.

Jeg vil gerne flytte klinik
Hvis du har følt dig dårligt behandlet på en klinik og ønsker at skifte til en anden klinik, kan du enten kontakte din nuværende klinik eller den klinik, du ønsker at skifte til.

Klagemuligheder 
Der kan også være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Hjørring kommunale Tandplejes leder. Det kan du gøre ved at kontakte Tandplejens kontor: Skolevangen 46, 9800 Hjørring
Telefon: 72333741. Mail: charlotte.zeuthen@hjoerring.dk 

Styrelsen for patientklager
Endelig har du mulighed for at klage til Styrelsen for patientklager, der behandler klager over autoriserede sundhedspersoner.

Du skal være opmærksom på, at Styrelsen for patientklager ikke tager stilling til økonomiske forhold. Styrelsen for patientklager tager kun stilling til, om tandlægen eller tandplejeren har handlet korrekt i forhold til fagets normer for god behandling.

Kontakt Styrelsen for patientklager : telefon 72 99 05 00, e-mail: stp.dk@stp

Tandplejens kontor kan vejlede dig yderligere, hvis du ønsker at benytte disse klagemuligheder.

Tandregulering
Vær opmærksom på, at tandregulering ikke kan tilbydes af kosmetiske grunde, så skæve tænder betyder ikke altid, at du kan få rettet tænderne.