Informeret samtykke

Orientering om regler og retningslinjer vedrørende informeret samtykke når dit barn skal behandles hos tandlægen.

Tandplejen kan uden samtykke fra forældrene

 • Foretage undersøgelser (uden røntgen) på børn, som møder op uden forældre til tilsendt/aftalt tid eller hente børn i klassen, som er udeblevet til tilsendt/aftalt tid til undersøgelse
 • Give mundhygiejneinstruktion
 • Foretage afpudsning og tandrensning 

  Generelt samtykke betyder, at man som forældre giver lov til, at Tandplejen fremadrettet må tage røntgenbilleder og foretage fluorbehandlinger (uden forældres tilstedeværelse) på barnet/den unge, når det vurderes nødvendigt.

Informeret samtykke til behandling

Tandplejen skal have din accept, inden vi behandler dit barn. Det hedder samtykke.

Tandplejen kan på baggrund af et generelt samtykke fra forældrene gennemføre

Fluorbehandlinger

 • Formål: Fluorbehandlinger anvendes for at undgå huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af huller i tænderne. Hvis der ikke foretages fluorbehandling af tænder på børn i høj risiko for at få huller eller har begyndende huller, vil udviklingen af huller fortsætte.
 • Der er ingen risiko for komplikationer, dog kan der forekomme irritation af følsomme slimhinder.
 • Der findes forskellige fluorbehandlingsmetoder, så det er meget få børn, der ikke kan fluorbehandles.
 • Fluorbehandlinger foretages overvejende af klinikassistenter. 

Røntgenundersøgelser

 • Formål: Røntgenundersøgelser anvendes som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling, samt ved slag mod tænder/mund mv.
 • Hvis der ikke tages røntgenbilleder ved behov, fx ved slag mod tænder/mund eller mistanke om huller mellem tænderne, kan der være huller eller andet, der ikke opdages, og der vil derfor være risiko for at en behandling ikke iværksættes i tide.
 • Der er ingen risiko for komplikationer og bivirkninger.
  Ved røntgenundersøgelse er den typisk stråle dosis 0,01 mSv (stråledosis måles i enheder kaldet mSv). I Danmark har man beregnet, at hver indbygger pr. år i gennemsnit må modtage 4 mSv om året fra naturlig og menneskeskabt stråling herunder indgår medicinsk stråling. Vi arbejder generelt med så små stråledoser, at Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) anbefalede, at tandlæger ikke længere behøver at anvende blyforklæder og hageskærme til patienterne fra og med april 2007. 

Tandplejen skal indhente samtykke til alle øvrige tandbehandlinger. Er dit barn fyldt 15 år, kan barnet/den unge selvstændigt tage stilling til behandlingen. I er altid velkomne til at kontakte Tandplejen, hvis I er i tvivl om ovenstående.

Der skal gives en fyldestgørende og forståelig information før samtykke gives af forældrene til behandlingen.  Et generelt samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt. Samtykke kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.