Valgmuligheder for patienter under 16 år

Patienter under 16 har mulighed for at gå til tandlæge i privat tandlægepraksis mod en egenbetaling på 35 %, på ydelser der er fastlagte i overenskomsten fx undersøgelser og cariesbehandlinger. Det betyder, at man vil modtage et kommunalt tilskud på 65% på alm. tandbehandling.

På de ikke overenskomstfastsatte ydelser fx tandreguleringsbehandlinger, vil det kun være muligt at modtaget et kommunalt tilskud på 65% på det beløb, som den kommunale tandpleje selv kan udføre behandlingen for.

Patienter på 16 og 17 år kan som hidtil på uændret vilkår vælge frit mellem Hjørring kommunale tandpleje og privatpraktiserende tandlæger uden egenbetaling på alm. tandbehandling.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ønsker I at skifte til privatpraktiserende tandlæge, skal dette meddeles Tandplejen, inden behandlingen i privat regi kan påbegyndes.

Ønsker I at framelde tilbuddet på den kommunale klinik, skal det gøres ved at sende en mail til Tandplejen indeholdende oplysninger om barnets navn, cpr.nr og hvilken tandlæge, I ønsker at benytte fremover. Ved delt forældremyndighed, skal der gives besked fra begge forældre.

Sikkermail