Benyttelse af anden kommunes tandklinik

Benyttelse af anden kommunes tandklinik 
Hvis man ønsker at benytte en anden kommunes tandklinik, kan indehaveren af forældremyndigheden meddele dette til Tandplejens kontor. 
Andre kommuner kan dog afvise at modtage børn og unge af kapacitetsmæssige grunde.