Valgmuligheder

Frit valg mellem kommunens klinikker og tandlæger

Den første invitation bliver sendt fra den lokale kommunale klinik. Der er frit valg mellem kommunens klinikker og tandlæger. Man kan skifte klinik enten ved at meddele det til den nuværende klinik, til den nye klinik eller til Tandplejens kontor.

Valgmuligheder for unge mellem 16 og 18 år

16-17 årige kan vælge mellem at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på en af Hjørring Kommunes klinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge. Det orienterer vi om ved 16 års alderen.

På de ikke overenskomstfastsatte ydelser fx tandreguleringsbehandlinger, vil det kun være muligt at modtaget et kommunalt tilskud svarende til det, som det koster den kommunale tandpleje at udføre den pågældende behandling.

Benyttelse af anden kommunes tandklinik

Hvis man ønsker at benytte en anden kommunes tandklinik, kan indehaveren af forældremyndigheden meddele dette til Tandplejens kontor. Andre kommuner kan dog afvise at modtage børn og unge af kapacitetsmæssige grunde.

Fritvalgsordning for patienter under 16 år indføres 1. januar 2018

Med virkning fra 1. januar 2018 indføres en fritvalgsordning på børne- og ungdomstandplejeområdet. Ordningen indebærer, at patienter under 16 får mulighed for at gå til tandlæge i privat tandlægepraksis mod en egenbetaling på 35 %, på ydelser der er fastlagte i overenskomsten fx undersøgelser og cariesbehandlinger. Det betyder, at man vil modtage et kommunalt tilskud på 65% på alm. tandbehandling.

På de ikke overenskomstfastsatte ydelser fx tandreguleringsbehandlinger, vil det kun være muligt at modtaget et kommunalt tilskud på 65% på det beløb, som den kommunale tandpleje selv kan udføre behandlingen for.

Patienter på 16 og 17 år kan som hidtil på uændret vilkår vælge frit mellem Hjørring kommunale tandpleje og privatpraktiserende tandlæger uden egenbetaling på alm. tandbehandling.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ønsker I at skifte til privatpraktiserende tandlæge, skal dette meddeles Tandplejen, inden behandlingen i privat regi kan påbegyndes.

Ønsker I at framelde tilbuddet på den kommunale klinik, skal det gøres ved at sende en mail til Tandplejen@hjoerring.dk indeholdende oplysninger om barnets navn, cpr.nr og hvilken tandlæge, I ønsker at benytte fremover. Ved delt forældremyndighed, skal der gives besked fra begge forældre.