Valgmuligheder

Frit valg mellem kommunens klinikker og tandlæger
Den første invitation bliver sendt fra den lokale kommunale klinik. Der er frit valg mellem kommunens klinikker og tandlæger.
Man kan skifte klinik enten ved at meddele det til den nuværende klinik, til den nye klinik eller til Tandplejens kontor.

Valgmuligheder for unge mellem 16 og 18 år
16-17 årige kan vælge mellem at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på en af Hjørring Kommunes klinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge.
Det orienterer vi om ved 16 års alderen.

Benyttelse af anden kommunes tandklinik
Hvis man ønsker at benytte en anden kommunes tandklinik, kan indehaveren af forældremyndigheden meddele dette til Tandplejens kontor.
Andre kommuner kan dog afvise at modtage børn og unge af kapacitetsmæssige grunde.