Forskellige bøjler

Aktivator

En aktivator er en aftagelig bøjle, som stimulerer kæbernes vækst.

Ekspansionsplade

En ekspansionsplade er en aftagelig bøjle, som skal bruges fuld tid.

Elastiktræk

Elastiktræk anvendes for at tilpasse tænderne i overkæben og underkæben i forhold til hinanden.

Face mask

Face mask er et udvendigt apparatur, som forbindes med bøjlen inde i munden ved hjælp af elastikker.

Fast apparatur (brackets og buer)

Det faste apparatur består af brackets, som er de låse, der limes på hver enkelt tand, og buer, som forbinder låsene og får tænderne til at flytte sig.

Hyrax

En Hyrax er en fastsiddende bøjle, der udvider ganen.

Ikke frembrudte hjørnetænder

Når hjørnetænder ikke bryder frem på normal vis, kan vi hjælpe dem på vej.

Myotrainer

En myotrainer er en aftagelig bøjle.

Q-helix

En Q-helix er en fastsiddende bøjle, der anvendes til at udvide tandbuen.

Retentionsplade

En retentionsplade er en aftagelig holdebøjle, der ofte bruges efter behandling med fast apparatur. Den anvendes efter tandlægens anvisning.

Ansvarlig redaktør: Jette Kristiansen