Dit andet besøg på klinikken

Ved dit andet besøg på reguleringsklinikken bliver du inviteret til en samtale.

Der vil vi gennemgå den individuelle behandlingsplan. Ved denne samtale drøftes blandt andet problemstillingen, hvilken type bøjle, der vil kunne hjælpe dig, forventet behandlingstid, risici ved behandlingen eller evt. risici ved at undlade behandling.
Der vil også blive informeret om hvilke holdebøjler, du efterfølgende skal have.

Tandregulering er altid et tilbud, og det er først efter denne samtale, at du og din familie takker ja eller nej til behandling.