Grøn

Der er ingen sygdom i tænder, tandkød eller mundhule. Dit barn indkaldes til tandundersøgelse med 12-18 måneders interval.