9. klasse

Vi kommer 1 time om året. Her undervises i, hvordan de unge mennesker skal forholde sig i forhold til tandlægevalg. Særligt vigtigt er det, at de regelmæssige tandeftersyn fortsætter efter det fyldte 18. år, når der ikke længere er mulighed for at gå til kommunal tandpleje. Der undervises også, i hvordan de unge kan opretholde en god tandsundhed resten af livet.