Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til borgere, der er sindslidende og udviklingshæmmede med en så betydelig og varig nedsat funktionsevne, at de ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Henvisning til Specialtandpleje sker via en fagperson, der har jævnlig kontakt med og kendskab til borgerens funktionsnedsættelse.

Fagpersonen kontakter Hjørring kommunale Tandpleje, der foretager den tandlægefaglige vurdering, om patienten skal visiteres til Specialtandpleje.

Hvis du bliver visiteret til Specialtandpleje vurderer fagpersonen om den regelmæssige opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje skal
udføres på de kommunale klinikker eller specialtandplejeklinikken i Aalborg kommunale Tandpleje, hvor behandlingen kan udføres i helnarkose.

Der er egenbetaling på maksimalt 1.975 kr. i 2019.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Tandplejens kontor tlf. 72 33 37 49.