Kliniske klinikassistenter

Kliniske klinikassistenter arbejder selvstændigt med patienter under uddelegering fra en tandlæge. Det er dem, der ser børnene, når de kommer ind til første besøg omkring 18 mdrs. alderen. De ser børnene igen til legemødebesøg, det første ”rigtige” tandlægebesøg, når børnene er ca. 3½ år. Desuden laver de forebyggende behandling, som skal forhindre huller i at opstå eller udvikle sig, f.eks. ved at behandle tænderne med fluor eller tandlak (se fissurforsegling) og/eller ved at vise, hvordan tænderne holdes helt rene.

Kliniske klinikassistenter har gennemgået en efteruddannelse på Tandlægeskolen i Århus, hvor de har fået den fornødne praktiske og teoretiske undervisning i at varetage uddelegerede opgaver. (undersøgelse og behandling af småbørn, foretage sundhedsvurdering og non-operative behandlinger, forebyggelse og sundhedsfremme samt vejledning af børn og forældre).