Klinikassistent

Klinikassistenten ordner instrumenterne og assisterer tandlægen under selve behandlingen. Ud over disse assisterende opgaver er der en række selvstændige arbejdsopgaver i forbindelse med patientbehandling.

De tager fx aftryk til studiemodeller og støber aftrykket ud i gips. De tager røntgenbilleder, de behandler forebyggende med fluor, og de kan også undervise i hjemmetandpleje samt orientere om kostvaner.

Det er også klinikassistenten, der bemander receptionen og sørger for at lave aftaler med patienterne.