Behandlinger på klinikkerne

Pga. den nuværende situation med Coronavirus/Covid-19 er det ikke muligt at booke tid på vores klinikker.

Al henvendelse skal ske ved forudgående telefonisk kontakt.

Sundhedsstyrelsen (SST) og regeringen har nu besluttet, at danske tandklinikker må åbne igen og gradvis øge aktiviteten henimod vanligt niveau. Genåbningen sker under kontrollerede forhold under hensyn til fortsat at begrænse smittespredningen.

Tandplejen følger SST´s retningslinjer og udfører derfor kun tandbehandling i begrænset omfang. Personale på tandklinikker er ekstra udsatte både for smitte og for at videresmitte under udførslen af undersøgelser og behandlinger. Derfor er det ikke alle undersøgelses- og behandlingsformer, vi kan tilbyde på nuværende tidspunkt. 

Indkald vil ske efter en prioriteret rækkefølge.
I og jeres barn skal være forberedte på, at vi for at sikre både jeres og vores sikkerhed, er pakket pænt ind i værnemidler. For at undgå trængsel i venteområderne henstiller vi til, at jeres barn, hvis der er behov, kun bliver ledsages af én voksen og ingen søskende. Det er ikke muligt at børste tænder på klinikken.

I Tandplejens åbningstid kan vi kontaktes ved spørgsmål eller behov for akut tandlægehjælp på den klinik, I normalt er tilknyttet. 

HUSK! har du feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed eller åndenød må du IKKE komme på klinikken.
Vi kan og må ikke modtage patienter med mistanke om Coronavirus/Covid-19 af hensyn til smitterisiko.