Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud på handicapvenlige tandklinikker.

Det er borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har brug for massiv hjemmehjælp. Borgerne visiteres derfor til tilbuddet i forbindelse med den almindelige visitering til praktisk hjælp og pleje, som foretages af kommunens visitatorer.

Når man er visiteret til omsorgstandpleje modtages tandpleje af en tandlæge fra Den kommunale Tandpleje.

Der er en egenbetaling på kr. 200 årligt.

Omsorgstandpleje