Klagemuligheder

Klagemulighed

 Ved klager over Tandplejen kontaktes Overtandlæge Gry Rasmussen på telefon 72 33 37 41 eller pr. mail 

gry.rasmussen@hjoerring.dk