Klagemuligheder

Klagemulighed

 Ved klager over Tandplejen kontaktes Overtandlæge Charlotte Zeuthen på telefon 72 33 37 41 / 72 33 37 90 eller pr. mail 

charlotte.zeuthen@hjoerring.dk