Klagemuligheder

Du har forskellige muligheder for at klage over Tandplejens service eller tandbehandling. Klager over service, behandling mm. kan du først og fremmest rette til dit barns klinik.  

Du er også meget velkommen til at kontakte Tandplejens overtandlæge Charlotte Zeuthen telefon 72 33 37 41 / 72 33 37 90 eller pr.mail 

charlotte.zeuthen@hjoerring.dk

Klager over den faglige behandling kan også rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed, som fungerer som en samlet indgang, hvis du vil klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har et online klageskema du kan bruge, hvis du vil klage.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside