Gratis Kommunal tandpleje til 18-21 årige er besluttet af Folketinget

I Hjørring Kommunale Tandpleje glæder vi os over, at de 18-21 årige kan se frem til gratis kommunal tandpleje. Der sker indfasning med én årgang om året, startende med årgang 2004.

Hvis du allerede er blevet 18 år i 2022, betyder det, at du 1. juli 2022 har ret til gratis kommunal tandpleje med fritvalgsordning. Tilbuddet fortsætter til du fylder 22 år.

Du behøver ikke at foretage dig noget. Alle unge som bliver omfattet af ordningen fra årgang 2004 og som er fyldt 18 år vil modtage et brev fra Tandplejen om detaljerne, valgmulighederne og om hvordan du tilknyttes ordningen.